fredag 22 september 2017

Rektorerna har ordet

v 39
Vi var många som var på fotboll och såg IFK besegra Häcken med 4-1! En trevlig gemensam aktivitet som vi kommer att göra om till våren.
På tisdag är det dags för hemstudieeftermiddag. Eleverna planerar vad de ska arbeta med tillsammans med sin mentor. Mentor har möjlighet att styra vid och efter behov. Eleverna får skollunch som vanligt.


Viktiga datum
26/9 hemstudieeftermiddag för eleverna från 12.30. Eleverna får arbeten att göra.
2/10 friidrottsdag år 9
3/10 friidrottsdag år 7
4/10 friidrottsdag år 8
5/10 och 6/10 är det studiedagar och eleverna är lediga.
9/10-13/10 är det PRAO för år 9
19/10 är det värdegrundsarbete och orienteringsdag. (mer info kommer)


Ni föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan. Hör av er till oss om ni har frågor.
Vänliga hälsningar!

Anders 011-15 31 33       Susanne 011-15 31 10

fredag 15 september 2017

Rektorerna har ordet

Rektorerna har ordet v 38
Nu har det varit föräldramöte i alla årskurser och vi vill tacka er för god uppslutning. Vi är som bäst igång med alla utvecklingssamtal och eleverna tar stort ansvar över att tydliggöra sitt lärande för sig själva och för er.
På tisdag den 19/9 är vi 650 elever, syskon, vårdnadshavare, släktingar och personal från Djäkneparskolan som kommer att se IFKs match mot BK Häcken. Det tycker vi ska bli jätteroligt!
Snart är det dags för läsårets första hemstudieeftermiddag.Tre gånger per termin, på varierande veckodagar, har vi hemstudier för eleverna.
Hemstudierna syftar till att eleverna ska få möjlighet att arbeta med ett eller flera arbeten utan avbrott. Vi vill även att de ska träna på att planera, genomföra och utvärdera sitt eget arbete och arbetsinsats, samt ta eget ansvar för sitt lärande.
Dessa dagar serveras lunch som vanligt på skolan.
Eleverna har möjlighet att bestämma var de arbetar under hemstudiedagen. De kan vara hemma och studera men vi erbjuder också möjligheten att vara kvar på skolan och då med möjligheten att få stöd av några pedagoger från Djäkneparkskolan.
Eleverna planerar vad de ska arbeta med tillsammans med sin mentor. Mentor har möjlighet att styra vid och efter behov.
Under läsåret 2017/18 har vi våra hemstudieeftermiddagar kl 12.30 - 16.00.
26/9, 25/10, 11/12 – 2017 samt  30/1, 1/3, 16/5 - 2018


Vi påminner  om möjligheten för eleverna att få hjälp med skolarbete efter skoltid.
Lyftet (vår läxhjälp)
Eleverna har möjlighet att få hjälp med skolarbete och läxor av skolans personal.
Detta sker tisdagar 15.00-16.00 samt onsdagar 15.40-16.30 i skolans lokaler.


Viktiga datum
19/9 är elever med familj inbjudna till IFK Norrköping - BK Häcken. Se särskild inbjudan.
26/9 hemstudieeftermiddag för eleverna från 12.30. Eleverna får arbeten att göra.
5/10 och 6/10 är det studiedagar och eleverna är lediga.
9/10 simning för alla elever i år 8
9/10-13/10 är det PRAO för år 9
19/10 är det värdegrundsarbete och orienteringsdag. (mer info kommer)


Ni föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan. Hör av er till oss om ni har frågor.

Vänliga hälsningar!

     Susanne 011-15 31 10 Anders 011-15 31 33  

fredag 8 september 2017

Rektorerna har ordet v 37
Vi vill passa på att tacka för den stora uppslutningen på föräldramötet för år 7 i onsdags. Det är mycket viktigt för era ungdomar att ni visar att ni engagerar er i deras skolgång. Den kommande veckan är det föräldramöten för år 9 på måndag samt för år 8 på onsdag. Tiden är 18.00-19.30 med samling i matsalen för att sedan fortsätta i respektive klassrum.
Vi hoppas på samma stora uppslutning.
Nu har alla nya elever fått sin dator och det gläder våra elever och pedagoger då det underlättar undervisningen.
Eleverna i år 9 anordnade en halvdag i lärakänna-anda för eleverna i år 7 och 8 i tisdags. Detta blev mycket uppskattat trots kallt och blött väder.

Som vanligt vill vi påminna om möjligheten för eleverna att få hjälp med skolarbete efter skoltid.
Lyftet (vår läxhjälp)
Eleverna har möjlighet att få hjälp med skolarbete och läxor av skolans personal.
Detta sker tisdagar 15.00-16.00 samt onsdagar 15.40-16.30 i skolans lokaler.

Viktiga datum
11/9 föräldramöte år 9    kl 18.00-19.30
13/9 föräldramöte år 8    kl 18.00-19.30
19/9 är elever med familj inbjudna till IFK Norrköping - BK Häcken. Se särskild inbjudan.
26/9 hemstudieeftermiddag för eleverna från 12.30. Eleverna får arbeten att göra.
5/10 och 6/10 är det studiedagar och eleverna är lediga.

Ni föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan. Hör av er till oss om ni har frågor.
Vänliga hälsningar!

Anders 011-15 31 33       Susanne 011-15 31 10

fredag 1 september 2017

Rektorsbrev v 36
Vilken fantastisk skolstart det har varit! Det råder varm och positiv stämning bland såväl elever som personal. Nu har alla våra sjuor varit i Simonstorp på lärakänna-dag och alla är mycket nöjda med sina respektive dagar.
Våra fokusområden för ökad måluppfyllelse för Djäkneparksskolans personal lå 17/18 är Pedagogiska planeringar och elevernas delaktighet. Det kommer att hjälpa eleverna att öka måluppfyllelsen.
Vi vill påminna om att lämna in önskemål om antal fotbollsbiljetter som ni önskar, till matchen på  Ösgötaporten den 19/9 mellan IFK Norrköping och BK Häcken, till era mentorer.
På tisdag förmiddag  kommer Olle Johansson (politiker (s)) Han kommer att gå runt på skolan, prata med elevrådet, personal och med oss rektorer.
På tisdag ordnar år 9 en trivsel-eftermiddag för alla skolans elever och på torsdag och fredag kommer elever från Curt Nicolin gymnasiet och visar år 8 och 9 vad man kan få göra på deras gymnasieingenjörsutbildning.
Lyftet (vår läxhjälp)
Eleverna har möjlighet att få hjälp med skolarbete och läxor av skolans personal.
Detta sker tisdagar 15.00-16.00 samt onsdagar 15.40-16.30 i skolans lokaler.
Viktiga datum
6/9 föräldramöte år 7. Då blir det även information om datorerna.
11/9 föräldramöte år 9
13/9 föräldramöte år 8
19/9 är elever med familj inbjudna till IFK Norrköping - BK Häcken. Se särskild inbjudan.
26/9 hemstudieeftermiddag för eleverna från 12.30. Eleverna får arbeten att göra.
5/10 och 6/10 är det studiedagar och eleverna är lediga.

Ni föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan. Hör av er till oss om ni har frågor.
Vänliga hälsningar!
Anders 011-15 31 33       Susanne 011-15 31 10

Trygghetsgruppen 

Djäkneparksskolans personal

torsdag 24 augusti 2017

Rektorerna har ordet

Hej.
Terminen har startat riktigt bra. Vi har god stämning på skolan med nyfikna elever och förväntansfull personal. Ny resultatenhetschef är Anders Eriksson som nu är rektor tillsammans med Susanne Vilhelmsson på Djäkneparksskolan. Anders kommer närmast från Ektorpsringen där han varit rektor de senaste sju åren.
Vi kommer fortsätta vårt goda arbete med trygghet, trivsel och studiero som vi sett gett mycket bra resultat under åren. Under läsåret 2017/2018 kommer vi även att lägga extra fokus på att öka elevernas delaktighet samt utveckla lärarnas pedagogiska planeringar. Detta kommer att öka vår måluppfyllelse.
Ny personal på skolan är
Emmie Gustavsson         idrott och hälsa                  arbetslag 7
Meriana Ladho                tyska                                 
Jibril Muxidun                  elevstödjare
Kersti Lundberg              elevstödjare
Malin Andersson             idrott/hemkunskap             arbetslag 8
John Trad                        no/matte
Nina Nyman                    engelska /sva
Lisa Ennerfeldt                svenska/sva/engelska   
Kjell Wickstöm                 slöjd/matte                         arbetslag 9
Jane Lindkvist                 bild              
Peter Arzumanian           elevstödjare
Viktiga datum
 6/9 föräldramöte år 7. Då blir det även information om datorerna.
11/9 föräldramöte år 9
13/9 föräldramöte år 8
19/9 är elever med familj inbjudna till IFK Norrköping - BK Häcken. Se särskild inbjudan.
26/9 hemstudieeftermiddag för eleverna från 12.30. Eleverna får arbeten att göra.
5/10 och 6/10 är det studiedagar och eleverna är lediga.
Lyftet (vår läxhjälp)
Eleverna har möjlighet att få hjälp med skolarbete och läxor av skolans personal.
Detta sker tisdagar 15.00-16.00 samt onsdagar 15.40-16.30 i skolans lokaler.
Ni föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan. Hör av er till oss om ni har frågor.
Vänliga hälsningar!
Anders 011-15 31 33       Susanne 011-15 31 10

tisdag 22 augusti 2017


                                          

NORRKÖPINGS KOMMUN
Socialkontoret och Utbildningskontoret


INBJUDAN TILL FÖRÄLDRAUTBILDNING

Hamnar Du ofta i konflikt med din tonåring?

Vill du vara med i en föräldracirkel?
Kursen vänder sig till föräldrar som har ungdomar i åldrarna 12-18 år och som tycker att det är svårt att få det att fungera hemma. Kanske präglas mycket av tiden tillsammans av konflikter och bråk. Det är vanligt att ungdomar bråkar med föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt som förälder att veta hur man ska hantera detta. Detta är en kurs som ger praktiska verktyg och som handlar just om att få det att fungera bättre hemma. Ungdomar i den här åldern börjar frigöra sig från sina föräldrar och kompisar och det som händer utanför familjen blir allt viktigare. Men trots detta är föräldrar fortfarande väldigt betydelsefulla

Vad är Komet?
Komet är ett föräldraträningsprogram som är utvecklat i Sverige. Programmet bygger på att förbättra kommunikationen och relationen mellan föräldrar och barn.

Hur går det till?
Utbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två gruppledare. Som förälder får man konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Gruppen träffas nio gånger. Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller mycket exempel, diskussioner och idéer för hur man kan bemöta sin tonåring. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

De olika momenten i träffarna är;
Ø  Tid tillsammans
Mål: att bygga upp relationen till den ungdomen

Ø  Kommunikation
Mål: tydlig, konsekvent och lyhörd kommunikation

Ø  Problemlösning
Mål: förhandla och nå överenskommelser med den unge

Ø  Regler
Mål: tydliga förväntningar och konsekvenser

Vem kan delta?
Utbildningen är anpassad för föräldrar som har barn/ungdomar mellan 12-18 år. Vi vänder oss i första hand till föräldrar som tycker att det är konflikter och bråk med barnet/ungdomen.

Vi inbjuder Dig/Er till utbildning i grupp med andra tonårsföräldrar. Det kommer att vara högst 12 st föräldrar i gruppen. Vid många anmälningar kommer prioriteringar att göras.

Kursen består av 9 träffar under hösten 2017, med start under v 40.          

Tid en kväll i veckan 17.15-19.45,  det kommer finnas två olika dagar att välja på.
Fika ingår och kursen är kostnadsfri.

Vi önskar din anmälan senast fredagen den 8 september 2017.  Maila eller ring till nedanstående kontaktpersoner.

I anmälan vill vi ha följande uppgifter:

·      Ditt namn, telefonnummer, adress (gärna din e-post)
·      Ditt barns namn, skola och klass
·      Kort beskrivning av anledningen till att du önskar gå KOMET.

Du kommer att erbjudas ett enskilt samtal med kursledarna innan kursstart för närmare information om innehåll i utbildningen och förväntningar på den.

Kontakta:
Eva Pedersen                                        
Kurator, Djäkneparksskolan och Moamottagningen               
Tel 011-15 31 48                                 
Mobil: 073 020 1273                         
eva.pedersen@norrkoping.se            

Per-Axel Götesson
Socialpedagog, Socialkontoret
Tel: 011-15 64 26
Per-axel.gotesson@norrkoping.se